DE / FR

Nos fêtes

 

Fuesbal an der Crèche e Méindeg, de 4 Mäerz am Grupp Mäisercher

Summerfest fir di ganz Famill op eiser Spillplaz e  Mëttwoch, den 10 Juli um 16 Auer

Niklosfeier fir di ganz Famill en Donneschdeg, de 5 Dezember um 16 Auer an der Kantin vum Spidol